“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Rezultaty Podsiewów

data dodania: 2021.08.13 11:30

Po wykonanym zabiegu nie pozostaje nam nic innego jak oczekiwanie na opady deszczu, lecz musimy pamiętać również o dalszej pielęgnacji naszego stanowiska. Odczyn pH powinien być kontrolowany, tak aby utrzymać zakładaną wartość, oraz trawie musi zostać zapewniona odpowiednia ilość składników. Po upływie około 4 lat zabieg powinniśmy ponowić, jednakże niektóre gatunki wymagają częstszego podsiewu – co 2 lata.

Przygotowana gleba + odpowiednia nasiona + dobry sprzęt = wysoki plon o doskonałej jakości.