“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

15 kwietnia podpisanie umowy projektu „ Zielone Mleko”

data dodania: 2021.06.05 14:18

W dniu 15 kwietnia miało miejsce podpisanie umowy projektu „Zielone Mleko”.
Pomysł projektu narodził się w kontekście pojawienia się możliwości wsparcia dla grup współpracujących ze sobą różnych podmiotów, działających w otoczeniu szeroko rozumianego rolnictwa. Jego założeniem jest wypracowanie innowacyjnego modelu organizacyjnego uwzględniającego współpracę rolników, przedsiębiorców, jednostek naukowych i organów doradczych. Ostatecznym celem operacji jest z jednej strony zwiększenie dochodów osiąganych przez rolników, poprzez produkcję mleka o wysokiej jakości biologicznej, a z drugiej strony przedstawienie konsumentom oferty innowacyjnych produktów żywnościowych w postaci serów dojrzewających, produkowanych z tego mleka przez zakład mleczarski.

A przede wszystkim chcemy zmienić podejście do obecnego chowu krówek, tak by zapewnić im smaczniejsze jedzenie i godniejsze warunki życia. Jak doskonale wiemy dbanie o naturę odpłaca się zawsze wysokiej jakości produktem