“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Badanie jakości pozyskanego mleka - Fotorelacja

data dodania: 2022.02.07 11:10

Trwają zaplanowane w projekcie Zielone Mleko badania jakości mleka pozyskiwanego od krów utrzymywanych przez hodowców uczestników Konsorcjum. Oznaczanie witaminy E,
beta-karotenu
i kwasów tłuszczowych odbywa się w laboratoriach Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Fotorelacja poniżej.


 

 

Przygotowywanie prób mleka do analizy kwasów tłuszczowych.

 

 

Analiza chromatograficzna kwasów tłuszczowych.

 

 

Przygotowywanie prób mleka do analiz witamin.

 

 

Analiza chromatograficzna beta-karotenu.