“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Belowanie

data dodania: 2021.09.08 10:56

 Siano jest bardzo wrażliwe na warunki pogodowe, zwłaszcza podczas zbioru. W warunkach suszy produkcja nasion i liści jest zahamowana, co powoduje, że siano ma wysoki udział suchych, grubych łodyg, które mają bardzo niskie wartości odżywcze. Jeśli pogoda jest zbyt mokra, skoszone siano może zepsuć się na polu, zanim będzie można je sprasować. Tak więc największym wyzwaniem i ryzykiem dla rolników przy produkcji roślin na siano jest pogoda, zwłaszcza pogoda tych kilku tygodni, kiedy rośliny są, w najlepszym wieku/dojrzałości na siano. Szczęśliwa przerwa w pogodzie często przenosi zadania związane z sianokosem (takie jak koszenie, przetrząsanie i belowanie) na najwyższy priorytet na liście zadań do wykonania w gospodarstwie.


ZOBACZ RELACJE Z GOSPODARSTWA ! KLIKNIJ