“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Konferencja Zielonego Mleka

data dodania: 2021.06.15 09:58

Dnia 11 czerwca 2021r. odbyła się oficjalna konferencja oraz przywitanie wszystkich członków konsorcjum. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze z dużą dawką merytorycznej wiedzy z zakresu współczesnego podejścia do rolnictwa. Uczestnicy spędzili czas w przepięknej miejscowości Charzykowy, gdzie wspólnie rozmawiali na temat projektu „Zielone Mleko”. 

Spotkanie zorganizowała  Prezes Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy P. Grażyna Wera-Malatyńska. Pani Prezes podczas prezentacji mówiła o poprawie dobrostanu krów oraz o prozdrowotnych aspektach ekologicznej hodowli.

Na zdjęciu widać jak liczne było nasze grono, swoją obecnością zaszczycił nas sam Wiceminister rolnictwa Ryszard Kamiński za co serdecznie dziękujemy !

Uczestnicy konsorcjum wspólnie rozmawiali w  super  atmosferze na temat wyników podsiewów oraz pierwszych sianokosów .

Kolejni goście, to osoby ze świata akademickiego oraz szeroko rozumianego rolnictwa. Za przybycie i wspaniały merytoryczny wykład chcielibyśmy podziękować dr hab. inż. Mariuszowi Boguckiemu. Dr Aleksandrowi Bomberskiemu za motywacyjną przemowę oraz optymistyczne ukazania działania " Współpraca" w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Zastępcy Dyrektora KPODR Minikowo Pani Lidii Lewandowskiej za wspaniałą przemowę oraz obecność.  

 

Nie zabrakło również przedstawicieli branży produkcyjnej, Dyrektor Mleczarni Spomlek Pan Damian Kożuch pokazał nam nowoczesne sposoby produkcji sera oraz opowiedział o tym jak ważny jest dobry surowiec w całym procesie produkcji .

Za przybycie wszytkim serdecznie dziękujemy i do zobaczenia !