“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Pierwsza próba nowej linii technologicznej

data dodania: 2022.11.29 08:09

Informujemy, iż operacja "Zielone Mleko" wkracza w kolejną fazę realizacji. Pod koniec listopada 2022 r. odbyła się pierwsza produkcja sera na nowej linii technologicznej.
Inwestycja realizowana jest przez SM Spomlek oddział w Chojnicach. Przed nami realizacja kluczowych zadań w projekcie tj. opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej oraz marketingowej. Efektem naszych działań będzie innowacyjny produkt w postaci sera dojrzewającego o wyjątkowych walorach odżywczych.