“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Pobieranie próbek mleka i badania laboratoryjne trwają

data dodania: 2022.05.31 11:29

Pobieranie próbek mleka i badania laboratoryjne trwają.

Trwają zaplanowane w projekcie "Zielone Mleko",  badania jakości mleka pozyskiwanego od krów utrzymywanych przez hodowców uczestników Konsorcjum. Oznaczanie witaminy E,
beta-karotenu
i kwasów tłuszczowych odbywa się w laboratoriach Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Obecnie realizowany jest II etap badań. Fotorelacja poniżej.

Pobrane próbki mleka.

Przygotowywanie prób mleka do oznaczeń witamin 1.

Przygotowywanie prób mleka do oznaczeń witamin 2.

Przykładowe wyniki dotyczące jednej próbki mleka