“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Pobranie próbek mleka - jesteśmy podekscytowani !

data dodania: 2021.11.25 12:19

 

Pobieranie próbek mleka

Trwają zaplanowane w projekcie Zielone Mleko badania jakości mleka pozyskiwanego od krów utrzymywanych przez rolników-hodowców uczestników Konsorcjum. Wstępne badania jakości mleka (pod kątem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, witaminy E i β-karotenu) są wykonywane w laboratoriach Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Pierwsza faza badań polegała na poborze łącznie 100 próbek mleka do analiz chemicznych (od wybranych krów, z 7 stad). W celu uzyskania reprezentatywnych próbek mleka pobierano je w czasie próbnych dojów wykonywanych przez zootechników oceny Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Pobrane do specjalnych 200 ml pojemników próbki mleka opisano i przewieziono do laboratorium, gdzie w zamrażarce niskotemperaturowej są przechowywane do czasu analizy.