“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Promocja projektu na spotkaniu pn. "JEDZ I ŻYJ BEZPIECZNIE"

data dodania: 2023.02.09 11:50

W listopadzie i grudniu br. prowadzono działania promocyjne operacji Zielone Mleko.

  1. 25.11.2022 r. – podczas seminarium „Jedz i żyj zdrowo!” zorganizowanym przez Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu. Dr hab. inż. Mariusz Bogucki, prof. PBŚ z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej przedstawił dotychczasowe efekty zadań realizowanych w operacji Zielone Mleko.
  2. 09.12.2022 r. – podczas seminarium „Jakość i bezpieczeństwo mięsa i produktów mięsnych”, które odbyło się w Niezależnym Laboratorium Badawczym Stanlab Sp. z o. o. w Bielawach k. Nakła nad Notecią. W trakcie seminarium jego uczestnicy mieli możliwość degustacji sera produkowanego w ramach operacji Zielone Mleko. Promocję wsparli organizacyjnie studenci ze Studenckiego Koła Naukowego WHiBZ PBŚ Alfa Animalis.
  3. 13.12.2022 r. – podczas szkolenia dla hodowców bydła w Tłuchowie, które zorganizowano w ramach operacji „Upowszechnianie wiedzy oraz dobrych praktyk pozyskanych z Kujawsko-Pomorskiej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych”, przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie