“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Promocja projektu na Targach Ferma

data dodania: 2023.02.27 07:32

Działania promocyjne operacji Zielone Mleko prowadzone były w czasie odbywających się w Bydgoszczy w dniach 24-26 lutego 2023 r. Targach Ferma. Informacje o projekcie zostały ujęte m.in. w Katalogu Targowym - link. Z kolei podczas Konferencji Naukowo-Technicznej Ferma 2023 na Forum Politechniki Bydgoskiej referat „Operacja Zielone Mleko jako model współpracy producenta rolnego, przedsiębiorcy, jednostki naukowej i organu doradczego” przedstawił dr hab. inż. Mariusz Bogucki, prof. PBŚ.

Dodatkowo na przedstawionych poniżej zdjęciach prezentujemy osiągnięte rezultaty podsiewów na użytkach zielonych w gospodarstwach uczestniczących w operacji "Zielone Mleko".

 

 

Foto. gospodarstwo: Jacek Pstrąg

Foto: gospodarstwo: Stanisława Jansen

Foto: gospodarstwo: Grzegorz Romanowski