“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Rezultaty podsiewów

data dodania: 2022.02.08 09:07

OCENA POLOWEJ EFEKTYWNOŚCI ZASTOSOWANIA MIESZANEK Z ZIOŁAMI

 

Pozyskanie dobrej jakości paszy z trwałych użytków zielonych jest istotnym elementem w produkcji wysokiej jakości mleka oraz produktów mlecznych, w tym również sera. Jednym
z etapów operacji „Innowacyjne Zielone Mleko” była renowacja trwałych użytków zielonych, zarówno pastwisk, jak i łąk, poprzez zastosowanie podsiewu lub pełnej uprawy, sporządzoną specjalnie na potrzeby projektu, mieszanką traw, roślin motylkowatych i ziół. Aby określić efekt zastosowanych mieszanek, przeprowadzono lustrację łąk i pastwisk gospodarstw rolnych uczestniczących w operacji.