“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Spotkanie członków Grupy Operacyjnej "Zielone Mleko"

data dodania: 2022.06.02 08:53

W dniu 25.05.2022 r. odbyło się spotkanie członków Grupy Operacyjnej "Zielone Mleko". Spotkanie było okazją do podsumowania I etapu realizacji projektu, który obejmował okres od 15.04.2022 r. do 31.12.2022 r.
W czasie trwania I etapu operacji  zrealizowano pełny  zakres  zaplanowanych zadań.  Poniżej zamieszczamy fotorelację ze spotkania oraz materiały merytoryczne w formie prezentacji pdf.

1. Prezentacja  - podsumowanie I etapu - pobierz
2. Prezentacja  - badania mleka I i II etap - pobierz