“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wapnowanie Łąk

data dodania: 2021.09.08 10:03

Termin wapnowania, niezależnie od kategorii gleby, też jest łatwy do określenia – najlepiej robić to jesienią, po ostatnim wypasie lub pokosie. Ponieważ bardzo rzadko pastwiska, a tym bardziej łąki, są zakładane na ciężkich glebach gliniastych, nie stosuje się tam zwykle form tlenkowych wapna. Są one możliwe jedynie na wspomnianych glebach oraz raczej przed założeniem lub w czasie renowacji użytku. Dlatego praktycznie zawsze skupiamy się na wapnie węglanowym.


ZOBACZ FILM Z GOSPODARSTWA ! KLIKNIJ