“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

XIV Seminarium Interdyscyplinarnym Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

data dodania: 2023.02.20 06:48

Szanowni Państwo, w ramach promocji operacji Zielone Mleko serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Seminarium Interdyscyplinarnym Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, które odbędzie się 22 lutego 2023 r. o godzinie 16:00 w Regionalnym Centrum Innowacyjności (sala nr C8). Osoby, które chciałyby uczestniczyć w spotkaniu w sposób zdalny zapraszamy na platformę MS Teams. Szczegółowe informacje na poniższym plakacie.