“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Zabiegi Podsiewania Łąk

data dodania: 2021.08.13 11:24
Cała operacja zaczęła się , od wykonania przez naszych wspaniałych rolników podsiewów. Zabiegi te mają na celu wzbogacenie składu gatunkowego runi na użytkach zielonych, które stanowią bazę paszową dla krów mlecznych. ????????
Na pastwiskach zastosowano podsiewy mieszanki (Zielone Mleko - ZM1), której skład przedstawia się następująco: życica trwała 2N 20%, życica trwała 4N 15%, tymotka łąkowa 15%, wiechlina łąkowa 10%, kostrzewa czerwona 10%, kupkówka pospolita 10%, życica wielokwiatowa 8%, koniczyna biała giganteum 7%, cykoria 5%, natomiast na trwałych użytkach zielonych koszonych mieszanki (Zielone Mleko - ZM2), której skład przedstawia się następująco: życica trwała 4N 20%, życica mieszańcowa 15%, tymotka łąkowa 15%, kostrzewa łąkowa 10%, kupkówka pospolita 5%, koniczyna łąkowa (czerwona) 20%, komonica zwyczajna 5%, rutwica 5%, lucerna siewna 5% ❗️????☀