“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Aktualności

Udział w Targach AGRO-TECH w Minikowie 2022

W dniach 2–3 lipca 2022 r. odbyła się 44 edycja targów AGRO-TECH w Minikowie w których czynny udział wzięła grupa operacyjna „Zielone Mleko

Więcej dodano: 19.08.2022

Spotkanie członków Grupy Operacyjnej "Zielone Mleko"

W dniu 25.05.2022 r. odbyło się spotkanie członków Grupy Operacyjnej "Zielone Mleko". Spotkanie było okazją do podsumowania I etapu realizacji proje

Więcej dodano: 02.06.2022

Pobieranie próbek mleka i badania laboratoryjne trwają

Pobieranie próbek mleka i badania laboratoryjne trwają. Trwają zaplanowane w projekcie "Zielone Mleko",  badania jakości mleka pozyskiwanego

Więcej dodano: 31.05.2022

Rezultaty podsiewów

OCENA POLOWEJ EFEKTYWNOŚCI ZASTOSOWANIA MIESZANEK Z ZIOŁAMI   Pozyskanie dobrej jakości paszy z trwałych użytków zielonych jest istotnym

Więcej dodano: 08.02.2022