“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Aktualności

Promocja projektu na Targach Ferma

Działania promocyjne operacji Zielone Mleko prowadzone były w czasie odbywających się w Bydgoszczy w dniach 24-26 lutego 2023 r. Targach Ferma. Informacje o projekci

Więcej dodano: 27.02.2023

XIV Seminarium Interdyscyplinarnym Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Szanowni Państwo, w ramach promocji operacji Zielone Mleko serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Seminarium Interdyscyplinarnym Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śn

Więcej dodano: 20.02.2023

Promocja projektu na spotkaniu pn. "JEDZ I ŻYJ BEZPIECZNIE"

W listopadzie i grudniu br. prowadzono działania promocyjne operacji Zielone Mleko. 25.11.2022 r. – podczas seminarium „Jedz i żyj zdrowo!” z

Więcej dodano: 09.02.2023

Informacja o surowcu do produkcji sera dojrzewającego o podwyższonych walorach odżywczych

Więcej dodano: 14.12.2022