“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Aktualności

Belowanie

 Siano jest bardzo wrażliwe na warunki pogodowe, zwłaszcza podczas zbioru. W warunkach suszy produkcja nasion i liści jest zahamowana, co powoduje, że siano ma

Więcej dodano: 08.09.2021

Czas Koszenia

W użytkowaniu kośnym użytków zielonych, ważny jest zbiór zielonki o możliwie najwyższej wartości pokarmowej. Ważny jest przy tym również wy

Więcej dodano: 08.09.2021

Wapnowanie Łąk

Wapnowanie łąk to jest z elementów wdrażanej innowacji organizacyjnej w operacji „Zielone Mleko” polegający na dostarczaniu odpowiednich ilości wa

Więcej dodano: 08.09.2021

Realizacja podsiewów

Cała operacja zaczęła się , od wykonania przez naszych rolników podsiewów. Zabiegi te mają na celu wzbogacenie składu gatunkowego runi na użytkach ziel

Więcej dodano: 13.08.2021