“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: “Zielone Mleko”.
Cel Operacji: Innowacje w produkcji mleka krowiego surowego, jego przetwórstwie i wprowadzeniu na rynek serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych.
Przewidywane wyniki operacji: produkcja wysokiej jakości serów dojrzewających o wyjątkowych właściwościach odżywczych, wdrożenie modelu żywienia krów mlecznych paszami pozyskiwanymi z użytków zielonych, zastosowanie do produkcji serów dojrzewających innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzenie innowacji marketingowych.
Operacjia pt. “Zielone Mleko”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
“Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Aktualności

Rezultaty podsiewów

OCENA POLOWEJ EFEKTYWNOŚCI ZASTOSOWANIA MIESZANEK Z ZIOŁAMI   Pozyskanie dobrej jakości paszy z trwałych użytków zielonych jest istotnym

Więcej dodano: 08.02.2022

Badanie jakości pozyskanego mleka - Fotorelacja

Trwają zaplanowane w projekcie Zielone Mleko badania jakości mleka pozyskiwanego od krów utrzymywanych przez hodowców uczestników Konsorcjum. Oz

Więcej dodano: 07.02.2022

Ser z mleka od szczęśliwych krów- Czas Chojnic

17.06.2021r. Na łamach Czasu Chojnic pojawił się, artykuł związany z "Zielonym Mlekiem", zapraszamy do lektury poniżej.

Więcej dodano: 03.01.2022

Pobranie próbek mleka - jesteśmy podekscytowani !

  Pobieranie próbek mleka Trwają zaplanowane w projekcie Zielone Mleko badania jakości mleka pozyskiwanego od krów utrzymywanych przez rolni

Więcej dodano: 25.11.2021